Služba pomoć u kući

GERONTO SERVIS

licencirana organizacija socijalne zaštite

Geronto Servis je ……………..

Geronto Servis je…………………………………………..

Geronto Servis je privatna organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starijim osobama, sa licencom br. 507, izdatom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Geronto Servis je………………………….

Geronto Servis je………………………..

Za sigurnu i bolju starost

usluga profesionalne pomoći starima

Uslugu pomoć u kući obavljaju sertifikovane gerontodomaćice, koje su  pohađale i završile program obuke i upoznate su o osnovima gerontologije, psihologije starenja, o individualnim ličnostima starijih i njihovim potrebama, o komunikaciji sa njima, o rešavanju konfliktnih situaciju, o ishrani i zdravlju starih, o higijeni,o poštovanju etičkih principa…

Gerontodomaćice
Kordinator
Stručni radnik-Psiholog

Zašto nas ljudi biraju

kada vam je kvalitet usluge zaista važan

Licenca br.507

izdata od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, botačka i socijalna pitanja

[mc4wp_form id="373"]

O nama

Geronto Servis je licencirana organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge pomoć u kući

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9-177/24: +381 (61) 226 24 24

Kontakt

Telefoni: +381 (61) 226 24 24+381 (65) 964 08 14Njegoševa7, Beograd, SrbijaGet Directions