Cene

profesionalna pomoć u Vašem domu

Cenovnik usluga

din6000
1 x nedeljno po 2 sata

OSNOVNI PAKET

četiri dolaska mesečno
 • Pomoć u obezbedjivanju ishrane

 • Pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana

 • Posredovanje u obezbedjivanju različitih vrsta usluga

Pogledajte više
din10000
2 x nedeljno po 2 sata

STANDARDNI PAKET

osam dolazaka mesečno
 • Pomoć u obezbedjivanju ishrane

 • Pomoć pri održavanju lične higijene i higijne stana

 • Posredovanje u obezbedjivanju različitih vrsta usluga

Pogledajte više
din15000
3 x nedeljno po 2 sata

PREMIUM PAKET

dvanaest dolazaka mesečno
 • Pomoć u obezbedjivanju ishrane

 • Pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana

 • Posredovanje u obezbedjivanju različitih vrsta usluga

Pogledajte više

USLUGE GERONTODOMAĆICE RADNIM DANIMA

 • Pomoć u obezbedjivanju ishrane

 • Pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana

 • Pomoć u obezbedjivanju različitih vrsta usluga

Pogledajte više

USLUGE GERONTODOMAĆICE SVAKI DAN

 • Pomoć u obezbedjivanju ishrane

 • Pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana

 • Pomoć u obezbedjivanju različitih vrsta usluga

Pogledajte više

REZIDENCIJALNA USLUGA GERONTODOMAĆICE

 • Pomoć u obezbedjivanju ishrane

 • Pomoć pri održavanju lične higijene i higijene stana

 • Posredovanje u obezbedjivanju različitih vrsta usluga

Pogledajte više

Psihološka pomoć starijima

u sopstvenom domu

Psihološka podrška jako je bitan faktor u procesima prilagođavanja na promene koje nosi starenje,suočavanjima sa problemima zdravstvenog stanja i procesima tugovanja, jer je starost vreme čestih gubitaka. Starije životno doba ima svoje razvojne zadatke i ciljeve, koji su različiti od svih onih u prethodnom životnom razdoblju, tako da se i oni menjaju, kao i krajnji cilj psihoterapije.

Pitanja i Odgovori

korisnici su hteli da znaju...

1. Koliki vremenski period je potreban da se starija osoba privikne na gerontodomaćicu?

Naš stručni tim čine psiholog i socijalni radnik koji na osnovu profesionalne procene i dugogodišnjeg iskustva vrše odabir gerantodomaćice za svakog korisnika sa velikom pažnjom i odgovornošću. Vremenski perod adaptacije svakog korisnika je individualan, ali kroz praksu se pokazalo da uglavnom do kraja prvog meseca pružanja usluge saradnja je uspostavljena. Drugi mesec pružanja pomoći donosi zadovoljstvo i korisnicima, a i nama kao pružaocima usluge, na obostrano zadovoljstvo. Već u  trećem mesecu mi smo porodica.

2. Da li Geronto Servis kao firma proverava kvalifikacije gerontodomaćice, kao i da li je osudjivana ili je pod istragom suda ili policije?

Svaka gerontodomaćica zaposlena u Geronto Servisu, mora da prodje akreditovanu obuku za obavljanje posla gerontodomaćice, što je u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti. Po završetku obuke dobija sertifikat koji  je kvalifikuje za obavljanje ovog posla, a njeni podaci i matični broj evidentiraju se u Republičkom Zavodu za Socijalnu Zaštitu. Takodje i Geronto Servis kao poslodavac koji ima licencu izdatu od strane Ministarstva za Rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaima ima obavezu da ministarstvu dostavi podatke i sertifikat gerontodomaćice. Mi kao firma zahtevamo da u dosijeu svakog zaposlenog postoje i dve potvrde, a to je potvrda da se protiv zaposlenog ne vodi nikakav krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan kao i potvrda iz MUP-A da zaposleni nije pod istragom. Sve ovo je obavezna zakonska procedura i svaki korisnik treba da zatraži od pružaoca usluge na uvid dokumentaciju o osobi koja mu pruža uslugu u njegovoj kući.

3. Da li se paket usluga može proširiti i da li gerontodomaćica može ostati duže vremena od dogovorenog po potrebi?

U saradnji sa stručnim timom Geronto Servisa koji kreira individualni plan, a na zahtev korisnika, svaki ugovorom predviđen paket usluga, može se korigovati i proširiti prema potrebi. Dovoljno je da se sam korisnik ili njegova porodica obrati nekome iz stručnog tima našeg servisa ili samoj gerontodomaćici na terenu koja će zahtev proslediti. U sledećem obračuskom periodu izvršiće se promene u skladu sa dogovorom. Što se tiče samog produžavanja vremena kod korisnika u datom momentu, to nije moguće jer gerontodomaćica ima raspored radnih sati po korisnicima koji se uvek pravi prema planu poslova za tekući mesec. U slučaju nepredviđene situacije, ona će kontaktirati stručni tim koji će opet u dogovoru sa vama naći adekvatno trenutno rešenje.

4. Da li gerontodomaćica može da bude 24 časa angažovana i koliko to košta?

Usluge gerontodomaćice mogu biti u minimalnom trajanju od dva sata po jednoj poseti, svakoga dana ili samo jedanput nedeljno, pa do rezidencijalne usluge, koja podrazumeva boravak 24 časa 7 dana u nedelji. Na sajtu se nalaze samo neke od cena paketa naših usluga, a na prvom razgovoru u našoj kancelariji koji se ne naplaćuje, mogu se dobiti sve dodatne informacije. Vaše želje i mogućnosti, a zatim posetu i procenu nekoga iz stručnog tima ko će izraditi individualni plan podrške korisniku, mi sjedinjujemo i sprovodimo u praksu.

5. Kada se napravi lični plan podrške korisnika, da li se on može menjati i koliko često?

Naš stručni tim, socijalni radnik i psiholog, vrše procenu, a zatim planiranje i nakon toga gerontodomaćica implementira lični plan korisnika kroz spektar usluga koje vrši. Na nedeljnom nivou ona predaje izveštaj stručnom timu, koji obavezno jednom mesečno radi evaluaciju. Na osnovu toga, a u saradnji sa korisnikom ili njegovim bližnjima ili ukoliko sam korisnik zahteva plan usluge može se korigovati, neka usluga dodati ili izbaciti, kao i vreme pružanja usluge smanjiti ili povećati. Tako da se prema potrebi i plan može menjati, a u cilju zadovoljavanja usluga koje mi kao servis pružamo, na obostrano zadovoljstvo.

[mc4wp_form id="373"]

O nama

Geronto Servis je licencirana organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge pomoć u kući

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9-177/24: +381 (61) 226 24 24

Kontakt

Telefoni: +381 (61) 226 24 24+381 (65) 964 08 14Njegoševa7, Beograd, SrbijaGet Directions